Ga naar de inhoud

Registreer

Door in te loggen in ons B2B platform kan je je bestellingen makkelijk via onze webshop gaan plaatsen. Je krijgt alle P’tit Chou producten te zien met hun aangepaste B2B prijs.

Na het registreren bekijken wij uw gegevens en krijgt u nadien toegang tot het B2B platform.

We kijken alvast uit naar een geslaagde samenwerking!